Drukuj

Spotkanie grupy roboczej ds. tożsamości i dziedzictwa kulturowego

  

W dniu 14. czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów oraz biznesu.

Przypominamy, że w przyszłym tygodniu - 19. czerwca 2017 r., w godz. 14.00-16.00, w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu - odbędzie się spotkanie Grupy Roboczej ds. Projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnenia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.